قطعات فومی ، قطعات فومی سه بعدی

شرکت تولیدی صنعتی آتیه فوم به عنوان اولین تولید کننده فوم eva 3 بعدی در ایران می باشد.

این شرکت توسط دستگاههای مدرن روزدنیا این قابلیت را داراست که هرگونه فوم رادر3 بعد تولید نماید.

کیفیت تولید قطعات بسیار بالا بوده ودر حد 2 رقم اعشار (00/0) می باشد.

تولیدات دارای رنگبندی بوده و طبق سفارش مشتری قابل تولید می باشد.

 

قطعات تولیدی فومی بستگی به سفارش میتواند : 

  • نرم ، فشرده ، برگشت پذیر و غیره باشد.
  • کیفیت قطعات فومی دارای 3 کیفیت A /B /C می باشد.
  • ظرفیت تولید شرکت آتیه فوم بسیار بالا بوده و در حد 1000 قطعه در روز می باشد.
  • تحویل قالب ظرف مدت 1 هفته کاری می باشد.

کلمات کلیدی : تولید قطعات فومی 3 بعدی ، قطعات فومیeva 3 بعدی ، شرکت تولیدی صنعتی آتیه فوم

دیگران نیز مطالعه کرده اند