مقالات

در پست های پیشین درمورد کفپوش تاتامی، مزایا و معایب آن بسیار صحبت کردیم. اما در پست حاضر قصد داریم بگوییم برای چه نوع تمریناتی، کفپوش تاتامی بهترین گزینه موجود است.